Montážny technik

Inštalácia káblových nosných systémov a káblov do stavby, montáž prvkov bezpečnostných a komunikačných systémov, ukončovacie práce, merania.


Servisný technik

Pravidelné kontroly systémov EPS a HSP, pohotovosť, opravy a údržba bezpečnostných a komunikačných zariadení, práca na samostatných technických úlohách - rozvoj.