Heslo tejto charitatívnej akcie je: Chránime a zachraňujeme !

Za heslom sa skrýva naše dlhodobé poslanie chrániť najcennejšie hodnoty našich zákazníkov, firiem a organizácií – ich majetok  (budovy a technológie) a najmä životy a zdravie ich zamestnancov a návštevníkov prostredníctvom našich bezpečnostných systémov (EPS, HSP, EZS, CCTV, SKV),
ako aj komunikačných systémov pacient-sestra určených pre zdravotnícke zariadenia a domovy sociálnych služieb.
Zároveň sa za ním skrýva aj naša sociálna zodpovednosť voči spoločnosti, komunite a ľuďom, ktorí potrebujú na záchranu svojho zdravia a života to najcennejšie – ľudskú krv.

Preto sa 13 zamestnancov našej spoločnosti ANTES GM, spol. s r.o. dňa 22.10.2021 rozhodlo darovať v NTS v Trenčíne svoju krv a nezištne pomôcť tým, ktorí krv urgentne potrebujú.
Zároveň by sme sa v mene všetkých darcov chceli poďakovať pracovníkom NTS v Trenčíne za vzorovú organizáciu, profesionálny výkon a ľudský prístup a vysloviť verejný prísľub, že sa budeme snažiť pomôcť aj v budúcom roku 2022, kedy budeme oslavovať 25.výročie vzniku našej spoločnosti.
Všetkým veľa zdravia !