Certifikáty

Manažérsky systém riadenia

Oprávnenie Technickej inšpekcie a Licencia na prevádzkovanie technickej služby

Plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k odpadom

Dokončiť nákup