Certifikáty

Manažérsky systém riadenia

Oprávnenie Technickej inšpekcie a Licencia na prevádzkovanie technickej služby

Plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k odpadom

Plnenie povinností týkajúce sa elektrických a elektronických zariadení a odpadov z nich, prenosných a priemyselných batérií a akumulátorov 

Dokončiť nákup