Štruktúrovaná kabeláž ŠK

V dnešnej dobe rozvoja komunikačných prenosových médií a zariadení si nie je možné predstaviť dobre fungujúcu spoločnosť bez kvalitna a spoľahlivo vybudovanej vnútornej rozvodnej siete počítačov a telefónov. Interná i externá komunikácia hrá veľmi dôležitú úloho v dnešnom podniknaní a v snahe uplatniť sa na domácom i zahraničnom trhu. Naša spoločnosť ANTES GM s.r.o. Trenčín vám preto v rámci kmplenosti nášho sortimentu projekciu, dodávku, montáž a záručný i pozáručný servis všetkých nami nainštalovaných zariadení. V oblasti komunikácií nie je až tak veľmi dôležitý výber koncových zariadení, ktorých je na trhu veľa vo veľmi podobnej kvalite, najdôležitejšou časťou komunikačných systému sú samotné rozvody sietí, pri ktorých inštalácii je potrebné dodržať všetky nutné podmienky a predpisy. Naši pracovníci pravidelne absolvujú školenia, kde sú oboznamovaní pravidelne s novinkami v tejto oblasti. V našej spoločnosti máme samostatné oddelenie práve pre komunikačné siete.
Čo sa týka koncových zariadení, či už sú to telefóny, faxy, kopírky, tlačiarne, PC, modemy, switche, opticko-metalické prevodníky dodávame a inštalujeme výrobky spoločností PANASONIC, KAPSCH, SIGNAMAX, DRAYTEK. V oblasti káblov sú našími dodávateľmi prostredníctvom partnerov na Slovensku spoločnosti SOLARIX ( distibútor IES ) a MOLEX ( distribútor TECHNICOMMS ).
15 ročná záruka na rozvody štruktúrovanej kabeláže je dnes bežným štandartom, ale kvalita odvedenej práce záleží na vašom výbere tej či onej spoločnosti. My vám ponukáme kompletné služby, poradíme vám, navrhneme vám najlepšie technicky i ekonomicky výhodné riešenie komunikačných sietí, pomôžeme vám pri výbere operátora či prislušnej služby ( internet, pevná linka ) a samozrejme zrealizujeme vám sieť presne podľa vašich predstáv. Najnovšie ponúkame našim zákazníkom vypracovanie štúdie vašich nákladov na telefóny a siete vo vašej spoločnosti s doplnením o návrhy nového riešenia s vyčíslením ušetrených nákladov.

Obchodní partneri pre vybranú oblasť produktov a služieb

Dokončiť nákup