Kontroly vstupu, dochádzky SKV SKD

Naša spoločnosť ANTES GM s.r.o. Trenčín je dodávateľom i systémov pre kontrolu vstupu a dochádzky. Kontrola dochádzky sa môže niekomu zdať ako výchovný nástroj pre zamestnancov, zaručíme vám, že prvé odozvy sa budú niesť v podobnom duchu. Dochádzkové systémy sa inštalujú však z iných dôvodov ako kontrola či je zamestnanec prítomný alebo nie. Prvým dôvodom inštalácie takéhoto systému sú výhody pre ekonomické oddelenia resp. spracovávateľov dochádzky. Sprehľadnenie a zjednodušenie vytvárania dochádzkových listov jednoltivých zamestnancov, či celých oddelení, jednoduché vytváranie pracovných kalendárov, automatické doplnenie sviatkov, dní pracovného pokoja, hierarchcické usporiadanie zamsetnancvo podľa oddelení, prevádzok. Prehľadný databázový systém umožňuje jednoduché prezeranie, doplňovanie dochádzkových listov a v neposlednom rade prevod do miezd. Druhým dôvodom je zjednodušenie vypisovania pre samotných zamestnancov. Jednoduchým priblížením bezkontaktnej čípovej karty, ktorá je jedinečná, k čítacej jednotke s displejom a klávesnicou sa zapíše do databázy a do príslušného dochádzkového listu zamestnanca jeho príchod resp. odchod z práce. Stlačeným klávesy pre priložením karty, sú nasmínané údaje o prerušeniach pracovnej doby, akými sú návšteva lekára, OČR, služobná cesta, obedňajša prestávka , dovolenka a iné a opäť priamo zapisané do dochádzkových listov. Program automaticky vypočítava hodiny jednotlivých zamestnancov a prevode do miezd podľa vašich tabuliek vypočíta z hodín i mzdu pre vašich zamestnancov. Spolupracuje so slovenským výrobcom spoločnosťou WEGA LH. Táto spoločnosť je tvorcom aj software pre čítacie jednotky, takže nie je pre nás problém upraviť systém podľa vašich požiadaviek a potrieb a to bez nejakých nákladov navyše. Okrem iného vám ponúkane tzv. software on line linku, t.j. po zaplatení určitej alikvótnej čiastky raz ročne získate automaticky zadarmo on line servis dochádzkového systému a update systému pri zmenách v legislatíve. My budeme za vás sledovať zmenu legislatívy a vždy vás vopred upozorníme.
Kontrola prístupu do dôležitých priestorov je vhodným doplnkom dochádzkového systému. Systém beží na rovanokm PC, pracuje s rovnakým kommunikačným software a rovankými čipovými kartami. Každý zamestnance, ktorý je majiteľom karty pre dochádzkový systém a tým je vedený aj v databázach komunikačného software môže byť oprávnený alebo neoprávnený na vstup do niektorých priestorov vašej spoločnosti a to i len v určitom čase. ( hodina, deň, ...). Systém kontroly vstupu tvorí prítupová čítacia jednotka a elektrický zámok, ktorý je ovládaný čítacou jednotkou. Po priblížení čipovej karty k čítacej jednotky, komunikačný software vyhodnotí oprávnenosť vstupu a podľa toho otvorí resp. neotvorí dvere, bránu, rampu na parkovisku a podobne.
Tretím systémom pre kompletizáciu je stravovací systém opäť využívajúci rovnaké karty i rovnaký komunikačný software. Možnosť výberu z viacerých jedál, dva spôsoby platenia. Všetky spomínané systémy vieme prispôsobiť vaším požiadavkám.
Správne navrhnutý a zrealizovaný systém kontroly vstupu a dochádzky prípadne stravovací systém, uľahčí významne vnútorný život vasšej spoločnosti.

Obchodní partneri pre vybranú oblasť produktov a služieb

Dokončiť nákup