Komunikačné systémy pre zdravotníctvo Visocall IP

Komunikačné platforma zameraná na budúcnosť

Systém VISOCALL IP je novou, spoločnou technologickou platformou pre komunikáciu, organizáciu a starostlivosť v nemocniciach, v domovoch dôchodcov.
VISOCALL IP predstavuje nadradený systém pre prevádzkovú bezpečnosť a ekonómiu. Jasné výhody zabezpečujú pre prevádzkovateľov výrazný výkonový náskok. Technológia IP sietí zaručuje maximálne zabezpečenie proti výpadku a permanentnú dostupnosť systému. Vo vlastnej komunikačnej sieti systém VISOCALL IP spolupracuje cez rozhrania s cudzími systémami a vymieňa informácie s inými systémami, ako napríklad ústredňami požiarnej signalizácie, poplašnými servermi, účtovnými systémami, systémami pre dezorientovaných, DECT, pagermi

Schrack Seconet - Visocall IP

Pomoc pre personál

Systém VISOCALL IP podporuje váš personál v mnohých ohľadoch: pacienti sú samostatnejší a môžu vykonávať jednoduché aktivity bez pomoci. Zariadenia zabezpečené proti výpadku, nezničiteľný prípojný konektor, prehľadné displeje a jasné informácie zo svetelných modulov uľahčujú každodennú prácu. Rýchla pomoc a moderný komfort pre pacientov.

Systém VISOCALL IP alarmuje cielene: napríklad srdcový poplach sa priamo odošle na správne miesto a kompetentná pomoc sa rýchlejšie dostaví na miesto. Technológia IP otvára dvere aj pre mnohé budúce funkcie. Každý terminál pre pacientov okrem toho ponúka rozhranie pre ovládacie prvky pre ťažko postihnuté osoby.

 

Profituje administratíva a technika

Použitie sieťovej technológie IP a použitie štandardných komponentov výrazne znižujú náklady na montáž. Prevádzkovanie zariadenia si vyžaduje len málo osôb. Permanentná vlastná kontrola všetkých systémových konštrukčných skupín vrátane kabeláže, ako aj automatické odosielanie porúch do techniky zvyšujú bezpečnosť a komfort.

 

Nezničiteľný pripojovací konektor - automaticky vysúvateľný

Príklad pre inteligentné detailné riešenia, ktoré šetria náklady: automaticky vysúvateľné zástrčky sa odpoja pri zaťažení z ktoréhokoľvek smeru a vypadnú zo zásuvného modulu.
To šetrí zástrčky, zásuvky a káble a zabraňuje poškodeniu, napríklad, ak sa pohybuje s nemocničnou posteľou.

Dokončiť nákup