Evakuačný rozhlas, hlasová signalizácia požiaru HSP

Ľudské zdravie je to najcennejšie čo máme a preto je ho treba chrániť a predísť zbytočným stratám. Súčasťou systémov elektrickej požiarnej signalizácie je aj optická a akusitcká signalizácia detekcie požiaru alebo úniku nebezpečných látok. V aplikáciách, kde je potrebné varovať obyvateľov alebo pracovníkov hovoreným slovom s upresnením druh u poplachu ( požiarny, evakuačný ) alebo v priestoroch, kde nie je možné použiť zvukové sirény vzhľadom na ďaľšie podobné systémy ( sirény na zariadeniach, vyhlasovanie obedňajšej prestávky ) alebo v priestoroch, kde má zariadenie slúžiť na ozvučenie priestorov a zároveň na vyhlásenie požiarneho resp. evakuačného poplachu (reštaurácie, penzióny, hotely, výrobné haly ) nájdu uplatne práve nami ponúkané systémy. Na Slovensku existuje mnoho podobných ozvučovacích systémov, naša spoločnosť ANTES GM s.r.o. Trenčín v tejto oblasti spolupracuje so spoločnosťami, dodáva, inštaluje a vykonáva prípadný záručný i pozáručný servis zariadení PHILIPSNOVES TRADE.
Systém požiarneho rozhlasu resp. ozvučenia sa skladá z rozhlasovej ústredne, ktoré sú rôznych veľkostí a typov podľa veľkosti aplikácie, z regulátorov hlasitosti a z reproduktorov. Reproduktory sa dodávajú v rôznych vyhotoveniach, najčastejšie používané sú stropné kruhové reproduktory, do výrobných priestorov sú určené nástenné alebo závesné reproduktory. Do vonkajších priestorov alebo na ozvučenie veľkých hlučných preistorov je možné použiť tlakové reproduktory. Regulátor hlasitosti slúži na reguláciu intenzity zvuku v príslušnom reproduktore. Pomocou regulátorov je možné ovládať každý reproduktor v rozhlasovej linke ústredne individuálne.
Od 1.4.2004 po vstupe Slovenskej Republiky začala u nás platiť európska norma EVAC, ktorá presne definuje požiadavky na systémy požiarneho rozhlasu resp. ozvučovacie systémy. Týka sa hlavne objektov zo stavebným povolením po tomto dátume.
Naša spoločnosť ANTES GM s.r.o. Trenčín ponúka poradenské služby, projekciu, dodávku inštaláciu a servis vyššie spomínaných zariadení so zárukou vysokej spoľahlivosti a dodržania všetkých legislatívnych predpisov.

PHILLIPS

Najnovšie ústredne PHILLIPS PLENA, PRAESIDIO v jednej prístrojovej skrini združujú kvalitný zosilovač pre dve alebo viac zón s výkonom 120 W, CD prehrávač s podporou viacerých formátov a digitálny FM/AM tuner. Jednotka PLENA je určená pre malé až stredné aplikácie požadujúce hudobné pozadie a veľmi ľahko použitelné funkcie pre vyvolanie osôb alebo hlásenia. PRAESIDIO spĺňa požiadavky európske normy EVAC a je určené pre všetky typy objektov. Pri poplachu sú všetky ostatné hlásenia, hudba v pozadí potlačené a systém automaticky prednastavenou hlasitosťou spustí poplachovú informáciu.

NOVES TRADE

Typová rada rozhlasových ústrední NTU prešla už viacerými vývojovými štádiami. Najnovšie typy sú už dodávané s CD prehrávačom. Samozrejmosťou sa stalo pripojenie mikrofónu alebo mikrofónového pultu, zabudovaný alarm s možnosťou manuálneho spúšťania alebo od EPS či centrálnych hodín.

Obchodní partneri pre vybranú oblasť produktov a služieb

Dokončiť nákup