Elektronické zabezpečovacie systémy PSN

Ochrana majetku je v súčasnej dobe nevyhnutným prostriedkom. Naša spoločnosť ANTES GM s.r.o. Trenčín oplýva bohatými skúsenosťami v oblasti zabezpečenia priestorov, objektov, osôb a predmetov. Ponúkame menšie systémy od zabezpečenia rodinných domov, cez stredné veľké systémy s vysokým stupňom utajenie pre bankový a peňažný sektor a v neposlednom rade veľké zabezpečovacie systémy pre areál výrobných závodov. Posledné dva druhy zariadení poplachového systému narušenia ( ďalej len PSN ) bývajú veľmi často doplnené kamerovým systémom, ktorý taktiež nájdete v ponuke našej spoločnosti.
Ochranu majetku môžeme rozdeliť v základnom stupni rozdeliť na 4 základné druhy ochrán. Režimová ochrana ( administratívna ) predstavuje nutné interné opatrenia vašej spoločnosti pre jej správny a bezproblémový chod, mechanická ochrana zahrňuje všetky možné brány, ploty, mreže na oknách a podobné zariadenia, ktoré majú mechanicky zabrániť vstupu neoprávnenej osoby, fyzická ochrana zahŕňa bezpečnostné služby, políciu. Naša spoločnosť sa však venuje čiastočne mechnickej ochrane ale hlavne však štvrtému druhu ochrany majetku a tou je elektronická ochrana.

Elektronickú ochranu ďalej delíme postupne na perimetrickú ( ochrana vonkajších priestorov ), plášťovú ( ochrana vonkajších častí budov ), priestorovú ( ochrana vnútorných priestorov ) a predmetovú ( ochrana samotných predmetov ). Pre všetky druhy ochrán existujú rôzne typy detektorov pracujúcich na rôznych princípoch detekcie. Pre perimetrickú ochranu sa najčastejšie používajú elektronické závory ( infračervené , mikrovlnové ), pre plášťovú ochranu sú to bezpečnostné fólie, detektory rozbitia skla a porušenia mreží a iné. Preistorovú ochranu tvoria predovšetkých detektory pracujúce s infračerveným, ultrazvukovým a mikrovlnovým senzorom, prípadne kombinácia dvoch senzorov v jednom detektore. Ich výber záleží od požiadaviek zákazníka a od charakteru stráženého priestoru.

Systémy bývajú doplnené akustickou a optickou signalizáciu, najnovšie sú ústredne pripájané na graficky nadstavbový systém, ktorý zaručuje ešte vyšší štandart ochrany objektu, priestoru alebo predmetu. V oblasti PSN dodávame systémy PARADOX, JABLOTRON, SATEL, ALARMCOM, OLYMPO – HONEYWELL, ARITECH a iné.
Čo sa týka dodávateľov systémov PSN je ich na trhu strašne veľa, naša spoločnosť ANTES GM s.r.o. Trenčín na základe našich dlhoročných skúseností dokáže pre vás vybrať ten najvhodnejší, či už po technickej alebo ekonomickej stránke.

Obchodní partneri pre vybranú oblasť produktov a služieb

Dokončiť nákup