Automatické hasiace systémy

Detekcia vzniku požiaru jej jedna vec, druhou nie menej podstatnou je zabránenie šíreniu sa požiaru alebo jeho úplné uhasenie. Prvoradou podmienkou pre úspešné hasenie ohňa je odstavenie a odpojenie všetkých zariadení, ktoré môžu spôsobiť šírenie požiaru, ako sú rôzne vzduchotechnické zariadenia, technológia, samotné strážené zariadenia, atď. Pre všetky tieto úkony je potrebné mať systém hasenia previazaný so systémom elektrickej požiarnej signalizácie, kde ústredňa tohto systému dokáže priamo alebo pomocou ovládacích prvkov ovládať spomínané zariadenia alebo ak nie je v objekte systém EPS nainštalovať samostatnú ovládaciu jednotku.
Naša spoločnosť ANTES GM s.r.o. Trenčín sa nezaoberá veľkými stabilnými hasiacimi zariadeniami ako sú sprinklerove systémy. V snahe ponúknuť investorovi čo najširší sortiment služieb, sme sa rozhodli vstúpiť i do oblasti menších hasiacich systémov ako sú systémy pre hasenie rozvodní, počítačových sál, serverovní, ovládacích velínov, či hasenie technológie. Spolupracuje s viacerými nadnárodnými výrobcami takýchto systémov ako sú spoločnosti TYCOFIREFLY.

Hasenie serverovní, počítačových sál, rozvodní nn

Princíp hasenia uzavretých priestorov je veľmi jednoduchý. V priestore sú nainštalované dva hlásiče ( pripojenné k systému EPS alebo k samostanej riadiacej jednotke ), ktoré sú vo vzájomnej závislosti. Ak je aktivovaný iba jeden hlásič ústredňa resp. riadiaca jednotka spustí tzv. predpoplach, kedy ešte nedochádza k haseniu a obsluha má čas i priestor na skontrolovanie stráženého priestoru.. Hasenie je spustené až v prípade, keď budú aktivované oba hlásiče. Systém býva doplnený akustickou a optickou signalizáciou informujúcou o predpoplachu i samotnom hasení. Ako riadiace jednotky používa naša spoločnosť ústredne BMZ Integral C od spoločnosti SCHRACK SECONET a ústredňu LITES MHU 320. Ako hasiace médium je možné použiť vodu, CO2 alebo zdraviu neškodiaci plyn FM 200.

Preventívne hasenie technológií

Materiálna a finančná škoda, ktorá môže vzniknúť pri zahorení niektorých technologických procesov a následnej odstávke zariadenia je prakticky nevyčísliteľná. Ponúkame systém od švédskej spoločnosti FIREFLY, kde sme certifikovaným obchodným a servisným partnerom spoločnosti. Systém FIREFLY je špičkou vo svojej oblasti a čo sa týka sortimentu detektorov, hasiacich trysiek a doplnkových zariadení nemá konkurenciu. Tento systém používa ako hasiace médium prevažne vodu a vodnú hmlu, ale existuje niekoľko inštalácií aj s plynovým hasením či s hasením parou. Okrem toho je možné pomocou ústredne FIREFLY ovládať aj niektoré doplnkové zariadenia, ktoré slúžia na odklon horiaceho materiálu (rôzne typy klapiek ). Využitie takýchto zariadení je hlavne v priestoroch a zariadeniach, kde nie je možné použiť hasenie. Aplikácie, v ktorých našiel systém FIREFLY uplatnenie je predovšetkým drevárenský, papierenský priemysel, ale jeho platnosť je i v ďaľších odvetvaich. Slúži predovšetkým na ochranu filtrov, síl, brúsiek, ventilátorov, UV lámp, transformátorov, trojfázových motorov a podobných zariadení. Systém spĺňa všetky potrebné normy VdS a EN.

Obchodní partneri pre vybranú oblasť produktov a služieb

Dokončiť nákup